Bu kavram, bireyin doğal çevreyle uyum içinde olmasını, çevresel bilincini artırmasını ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine yönelik olumlu katkılarda bulunmasını içerir.

Çevresel Wellness Nedir?

Çevresel wellness, bireyin doğal çevreyle uyumlu bir şekilde yaşamasını, çevresel bilincini geliştirmesini ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine uygun yaşam alışkanlıkları geliştirmesini hedefler. Bu, bireyin kendi sağlığına ek olarak çevresel sağlığa da duyarlı bir yaşam sürmesini amaçlar.

Çevresel wellness çeşitleri aşağıdaki gibidir;

  1. Doğa ile Bağlantı
  2. Çevresel Bilinç ve Eğitim
  3. Ekolojik Ayak İzi
  4. Çevresel Sorumluluk
  5. Sürdürülebilir Yaşam Tarzı
  6. Yeşil Alan Kullanımı

Doğa ile Bağlantı

Çevresel wellness, bireyin doğayla bağlantısını içerir. Doğal çevre ile zaman geçirme, açık havada aktivitelerde bulunma ve doğal güzellikleri takdir etme bu kapsamda değerlendirilebilir.

Çevresel Bilinç ve Eğitim

Çevresel wellness, bireyin çevresel konularda bilinçli olmasını içerir. Çevre dostu alışkanlıklar geliştirme, sürdürülebilirlik konusunda eğitim almak ve çevresel sorumluluğa sahip olma bu çerçevede önem taşır.

Ekolojik Ayak İzi

Çevresel wellness, bireyin tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzının çevresel etkilerini değerlendirir. Ekolojik ayak izi, bireyin kaynak kullanımı ve çevresel etkilerini ölçmeye yönelik bir kavramdır.

Çevresel Sorumluluk

Çevresel wellness, bireyin çevresel sorumluluklarını yerine getirme ve doğal kaynakları koruma bilincini içerir. Geri dönüşüm, enerji tasarrufu, su koruma gibi çevresel sorumluluklar bu kapsamda önemlidir.

Sürdürülebilir Yaşam Tarzı

Çevresel wellness, sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik eder. Bu, doğal kaynakları dikkatli kullanma, çevre dostu ürünleri tercih etme ve atıkları en aza indirme gibi uygulamaları içerir.

Yeşil Alan Kullanımı

Çevresel wellness, bireyin yaşadığı çevrede yeşil alanları kullanma ve koruma konularına odaklanır. Doğal parklarda zaman geçirme, bahçecilik, ağaç dikme gibi aktiviteler bu çerçevede değerlendirilebilir.

pngwing.com 1

Wellness Uygulamaları Ve Türleri Nelerdir?

Son yıllarda sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik birçok wellness uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulamalar, bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve çevresel sağlıklarını desteklemek için çeşitli araçlar ve kaynaklar sunar. A’dan Z’ye wellness türleri aşağıda detayları ile yer almaktadır.

1

Fiziksel Wellness Nedir?

Fiziksel wellness, bireyin vücut sağlığını ve genel fiziksel durumunu optimize etmeyi hedefleyen bir wellness boyutunu ifade eder.

2

Zihinsel Wellness Nedir?

Zihinsel wellness, bireyin zihinsel sağlığını ve zihinsel refahını optimize etmeyi hedefleyen bir wellness boyutunu ifade eder.

3

Duygusal Wellness Nedir?

Duygusal wellness, bireyin duygusal sağlığını ve duygusal refahını optimize etmeyi amaçlayan bir wellness boyutunu ifade eder.

4

Sosyal Wellness Nedir?

Sosyal wellness, bireyin sosyal ilişkilerini, sosyal bağlantılarını ve toplumsal etkileşimlerini optimize etmeyi hedefleyen bir wellness boyutunu ifade eder.

5

Mesleki Wellness Nedir?

Mesleki wellness, bireyin iş ve kariyer alanındaki sağlığını, tatminini ve dengeyi optimize etmeyi hedefleyen bir wellness boyutunu ifade eder.

pngwing.com 2