Bu kavram, bireyin doğal çevreyle uyum içinde olmasını, çevresel bilincini artırmasını ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine yönelik olumlu katkılarda bulunmasını içerir.

Çevresel Wellness Nedir?

Çevresel wellness, bireyin doğal çevreyle uyumlu bir şekilde yaşamasını, çevresel bilincini geliştirmesini ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine uygun yaşam alışkanlıkları geliştirmesini hedefler. Bu, bireyin kendi sağlığına ek olarak çevresel sağlığa da duyarlı bir yaşam sürmesini amaçlar.

Çevresel wellness çeşitleri aşağıdaki gibidir;

  1. Doğa ile Bağlantı
  2. Çevresel Bilinç ve Eğitim
  3. Ekolojik Ayak İzi
  4. Çevresel Sorumluluk
  5. Sürdürülebilir Yaşam Tarzı
  6. Yeşil Alan Kullanımı