Bu kavram, bireyin sağlıklı ve destekleyici ilişkilere sahip olmasını, toplumsal bağlantılarını güçlendirmesini ve sosyal çevresiyle etkileşimde bulunmasını içerir. Sosyal wellness, toplumsal uyum, empati, yardımlaşma ve sosyal destek gibi unsurları kapsar.

Sosyal Wellness Nedir?

Sosyal wellness, bireyin sosyal bağlantılarını geliştirmesi, destekleyici ilişkilere odaklanması ve toplum içinde pozitif bir etki yaratması için bilinçli çabaları içerir. Sağlıklı sosyal ilişkiler, duygusal refahı artırabilir, stresle başa çıkmayı kolaylaştırabilir ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Sosyal wellness çeşitleri aşağıdaki gibidir;

  1. Sağlıklı İlişkiler
  2. Empati Becerileri
  3. Toplumsal Katılım
  4. Sosyal Destek
  5. Çeşitlilik ve Hoşgörü
  6. Sosyal Sorumluluk