Bu kavram, iş yaşamında tatmin, denge, kişisel ve profesyonel gelişim, iş stresi yönetimi gibi unsurları içerir. Mesleki wellness, bireyin iş hayatında sağlıklı ve tatmin edici bir denge kurmasını, kariyer hedeflerine ulaşmasını ve genel olarak işle ilgili yaşam kalitesini artırmasını amaçlar.

Mesleki Wellness Nedir?

Mesleki wellness, bireyin iş yaşamında pozitif bir denge ve tatmin oluşturmasını hedefler. Bu, işle ilgili hedeflere ulaşma, kişisel gelişim, iş tatmini ve iş-stresi yönetimi gibi unsurlara odaklanarak sağlıklı bir iş yaşamını desteklemeyi amaçlar.

Mesleki wellness çeşitleri aşağıdaki gibidir;

  1. İş Tatmini
  2. Stres Yönetimi
  3. Kariyer Gelişimi
  4. İş Denge ve Yaşam Denge
  5. İş Yerinde Sosyal İlişkiler
  6. Yaratıcılık ve İnovasyon

İş Tatmini

Mesleki wellness, bireyin işinden duyduğu tatmini içerir. İş tatmini, bireyin işine olan bağlılığını, motivasyonunu ve genel memnuniyetini etkiler.

Kariyer Gelişimi

Mesleki wellness, kişisel ve profesyonel gelişimi teşvik eder. Bireyin kariyerinde ilerleme, yeni beceriler edinme ve hedeflere yönelme bu kapsamda değerlendirilir.

Stres Yönetimi

Mesleki wellness, işle ilgili stresle başa çıkma becerilerini içerir. Stres yönetimi, iş yaşamındaki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkma yeteneğini ifade eder.

İş Denge ve Yaşam Denge

Mesleki wellness, iş ve özel yaşam arasında sağlıklı bir denge kurmayı içerir. Aşırı iş yükü, iş-stresi ve iş-yaşam dengesizliği gibi konular üzerinde durur.

İş Yerinde Sosyal İlişkiler

Mesleki wellness, iş ortamındaki sosyal bağlantıları içerir. Sağlıklı iş ilişkileri, iş ortamında pozitif bir atmosferin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Yaratıcılık ve İnovasyon

Mesleki wellness, yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik eder. İşteki yaratıcılık, bireyin işine katkıda bulunma ve yeni fikirler geliştirme yeteneğiyle ilgilidir.

pngwing.com 1

Wellness Uygulamaları Ve Türleri Nelerdir?

Son yıllarda sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik birçok wellness uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulamalar, bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve çevresel sağlıklarını desteklemek için çeşitli araçlar ve kaynaklar sunar. A’dan Z’ye wellness türleri aşağıda detayları ile yer almaktadır.

1

Fiziksel Wellness Nedir?

Fiziksel wellness, bireyin vücut sağlığını ve genel fiziksel durumunu optimize etmeyi hedefleyen bir wellness boyutunu ifade eder.

2

Zihinsel Wellness Nedir?

Zihinsel wellness, bireyin zihinsel sağlığını ve zihinsel refahını optimize etmeyi hedefleyen bir wellness boyutunu ifade eder.

3

Duygusal Wellness Nedir?

Duygusal wellness, bireyin duygusal sağlığını ve duygusal refahını optimize etmeyi amaçlayan bir wellness boyutunu ifade eder.

4

Sosyal Wellness Nedir?

Sosyal wellness, bireyin sosyal ilişkilerini, sosyal bağlantılarını ve toplumsal etkileşimlerini optimize etmeyi hedefleyen bir wellness boyutunu ifade eder.

6

Çevresel Wellness Nedir?

Çevresel wellness, bireyin çevresel etkileşimlerini, doğal çevre ile olan ilişkilerini optimize etmeyi amaçlayan bir wellness boyutunu ifade eder.

pngwing.com 2