Bu kavram, duygusal dengeyi koruma, duyguları anlama ve yönetme, olumlu ilişkiler kurma, özsaygıyı güçlendirme ve yaşamın zorluklarına duygusal olarak uyum sağlama üzerine odaklanır. Duygusal wellness, bireyin içsel dünyasının sağlıklı ve dengeli olmasını amaçlar.

Duygusal Wellness Nedir?

Duygusal wellness, bireyin duygusal zekasını güçlendirmeyi, pozitif bir duygusal durumu korumayı ve yaşamın zorluklarına esnek bir şekilde adapte olmayı amaçlar. Bilinçli duygusal alışkanlıklar edinme, duygusal zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirme ve sağlıklı duygusal ilişkiler kurma, duygusal wellness’ın önemli bileşenleridir.

Duygusal wellness çeşitleri aşağıdaki gibidir;

  1. Duygusal Farkındalık
  2. Duygusal Denge
  3. Olumlu İlişkiler
  4. Stresle Başa Çıkma
  5. Özsaygı ve Kendine Sevgi
  6. Empati